DOWNLOAD BAHAN-BAHAN KSSR

Elemen Merentas Kurikulum - (Kemaskini Jun 2011)
Panduan dan Peraturan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Surat pekeliling ikhtisas bil 11_2010
Pekeliling Pelaksanaan KSSR PENDIDIKAN KHAS Tahap 1
Surat Siaran Pelaksanaan Modul Elektif KSSR
Konsep KSSR


TAHUN 2 ( NEW )
Panduan Guru BM Thn 2 SK
Panduan Guru BM Thn 2 SJK
Bahan Taklimat KSSR Tahun 2 - (Kemaskini Jun 2011)
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SJKC) Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SJKT) Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Matematik Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Islam Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Pend. Moral Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Visual Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Seni Muzik Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Dunia Sains & Teknologi Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Arab Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Cina (SK) Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Tamil (SK) Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Bahasa Iban Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pendengaran Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Penglihatan Tahun 2
Dokumen Standard Kurikulum & Bahan Sokongan Kurikulum Masalah Pembelajaran Tahun 2


TAHUN 1
Bahan Sokongan KSSR BM Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR BI Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SJKC
Bahan Sokongan KSSR BC Tahun 1 SK
Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SJKT
Bahan Sokongan KSSR BT Tahun 1 SK
Bahan Sokongan KSSR BA Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Islam Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BM
Bahan Sokongan KSSR Matematik Tahun 1 Versi BC dan BT
Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Khas - Masalah Pembelajaran Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Sains Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Muzik Tahun 1
Bahan Sokongan KSSR Seni Visual Tahun 1
Lagu BMSenarai Nilai-nilai Murni


Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran KSSR
TAHUN 2 ( NEW )
Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SK
Dokumen Standard Prestasi BM Tahun 2 SJK
Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SK
Dokumen Standard Prestasi BI Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SK
Dokumen Stardard Prestasi Bahasa Cina Tahun 1 dan Tahun 2 SJK
Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SK
Dokumen Standard Prestasi Tamil Tahun 2 SJK
Dokumen Standard Prestasi Matematik Tahun 2
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Jasmani Tahun2
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Islam Tahun 2
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BM
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver BC
Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Moral Tahun 2 Ver Tamil
Dokumen Standard Prestasi Dunia Seni Visual Tahun 2
Dokumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2
Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BM
Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver BC
Dokumen Standard Prestasi Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Ver Tamil
Dokumen Standard Prestasi Bahasa Arab Tahun 2

TAHUN 1
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SK
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun 1 - SJK
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SK
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Inggeris Tahun 1 - SJK
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SJKC
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Cina Tahun 1 - SK
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SJKT
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Tamil Tahun 1 - SK
Dokumen Standard Bahasa Iban Tahun 1
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Kadazandusun Tahun 1
Dokumen Standard Kurikulum Bahasa Arab Tahun 1 (Mei 2011)
Dokumen Standard Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1
Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BM
Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BC
Dokumen Standard Kurikulum Matematik Tahun 1 - Versi BT
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BM
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BC
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Moral Tahun 1 - Versi BT
Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BM
Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BC
Dokumen Standard Kurikulum P. Jasmani Tahun 1 - Versi BT
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Kesihatan Tahun 1
Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 - Versi BM
Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BC
Dokumen Standard Kurikulum Muzik Tahun 1 - Versi BT
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BM
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BC
Dokumen Standard Kurikulum Pend. Seni Visual Tahun 1 - BT
Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran
Pendidikan Khas - Masalah Penglihatan

Followers

radio.: Frenzy.Fm :.
Mesti Gempak Punya!~

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP